Σύστημα Καταγραφής της Γλυκόζης Αίματος για Αυτοεξέταση

Το GlucoMen® Day METER είναι ένα σύστημα καταγραφής της γλυκόζης αίματος για αυτοεξέταση. Οι ταινίες μέτρησης με βάση GDH-FAD εγγυώνται ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ο GlucoMen® Day METER μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα GlucoMen® Day CGM, έτσι ώστε *οι τιμές βαθμονόμησης να μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα* μέσω Bluetooth.

Σύστημα Καταγραφής της Γλυκόζης Αίματος για Αυτοεξέταση

Το GlucoMen® Day METER είναι ένα σύστημα καταγραφής της γλυκόζης αίματος για αυτοεξέταση. Οι ταινίες μέτρησης με βάση GDH-FAD εγγυώνται ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ο GlucoMen® Day METER μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα GlucoMen® Day CGM, έτσι ώστε *οι τιμές βαθμονόμησης να μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα* μέσω Bluetooth.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκπαιδευτικά Βίντεο & Εγχειρίδια Χρήσης

ΒΙΝΤΕΟ

PDFS

Εκπαιδευτικά Βίντεο & Εγχειρίδια Χρήσης

ΒΙΝΤΕΟ

PDFS

Χαρακτηριστικά

Σύνδεση με
CGM

Ο GlucoMen® Day METER μπορεί να συνδεθεί με το GlucoMen® Day CGM μέσω Bluetooth για αυτόματη βαθμονόμηση δεδομένων

Ακρίβεια &
Αξιοπιστία

Ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα χάρη στην ταινία υψηλής απόδοσης GDH-FAD.

Μικρό δείγμα
αίματος

Απαιτούμενη ποσότητα αίματος μόλις 0,4 μL

Εξάρτημα εξαγωγής
ταινίας μέτρησης

Εξάρτημα εξαγωγής ταινίας για ευκολία στη χρήση και αποφυγή επιμολύνσεων.

Μεγάλη
Οθόνη

Μεγάλη και ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη.

Δείκτες Δραστηριότητας
και Συναγερμοί

Δείκτες για μετρήσεις νηστείας, προ/μετά γευμάτων και εξατομικευμένοι συναγερμοί.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης: 20-600 mg/dL
Όγκος δείγματος: Τουλάχιστον 0,4 μL
Χρόνος μέτρησης: 5 sec

Τύπος δείγματος:
• Πρόσφατο τριχοειδικό ολικό αίμα
• Πρόσφατο φλεβικό ολικό αίμα
(μόνο για επαγγελματίες υγείας).
Βαθμονόμηση: Ισοδύναμο πλάσματος
Μέθοδος δοκιμής: Ηλεκτροχημική
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3.000 μετρήσεις
Πηγή τροφοδοσίας: Δύο μπαταρίες λιθίου 3,0 V (μίας χρήσης, τύπου
CR2032)
Μνήμη: 1.000 αποτελέσματα μετρήσεων
Μέγεθος: 103 x 54 x 15.9 (mm)
Βάρος: 71.5 g (με τις μπαταρίες)

Τεχνολογία Bluetooth®:
• Εύρος συχνοτήτων: 2.4–2.4835 GHz
• Απόσταση εύρους λειτουργίας: 10 m το μέγιστο
(χωρίς εμπόδια)
• Κανάλια λειτουργίας: 40 κανάλια
• Κρυπτογράφηση ασφαλείας: 128-bit AES
(Πρότυπο εξελιγμένης κρυπτογράφησης)

 

O GlucoMen® Day METER συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του ραδιοεξοπλισμού, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.red.menarinidiagnostics.com

Θερμοκρασία: 5–45 ˚C (41–113 ˚F)

Σχετική υγρασία: 10–90 %

Αιματοκρίτης: 15–65 %

Μετρητής γλυκόζης (με μπαταρία): 0–50 ˚C (32–122 ˚F)

Ταινία μέτρησης: 1–30 ˚C (34–86 ˚F)

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Η απόδοση του συστήματος καταγραφής της γλυκόζης αίματος GlucoMen® Day METER έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο εργαστηριακών και κλινικών δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015).

Ακρίβεια

Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του συστήματος GlucoMen® Day METER αξιολογήθηκε μέσω σύγκρισης των αποτελεσμάτων γλυκόζης αίματος που λήφθηκαν από ασθενείς με αυτά που λήφθηκαν με τη χρήση ενός εργαστηριακού οργάνου, και συγκεκριμένα του αναλυτή γλυκόζης YSI Model 2300. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από ασθενείς με διαβήτη σε κλινικές είναι τα ακόλουθα.

Αποτελέσματα ακρίβειας συστήματος για συγκέντρωση γλυκόζης < 100 mg/dL

Αποτελέσματα ακρίβειας συστήματος για συγκέντρωση γλυκόζης ≥ 100 mg/dL

Αποτελέσματα ακρίβειας συστήματος για συγκέντρωση γλυκόζης μεταξύ 38,1 mg/dL και 532 mg/dL

Αιματοκρίτης

Πραγματοποιήθηκε επιτυχής δοκιμή για τα επίπεδα αιματοκρίτη (15-65%), προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδρασή τους στη μέτρηση της συγκέντρωσης γλυκόζης.

Επαναληψιμότητα

Οι δοκιμές για την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων διεξάχθηκαν σε εργαστήριο, με τη χρήση του συστήματος GlucoMen® Day METER.

Από τη μελέτη αυτή καταδεικνύεται ότι μπορεί να υπάρξει απόκλιση έως 3,4%.