Σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης

Το GlucoMen® Day CGM είναι ένα σύστημα συνεχούς υποδόριας καταγραφής γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία του αισθητήρα GlucoMen® Day CGM, το μικροσκοπικό ινίδιο του αισθητήρα εισάγεται στο δέρμα χωρίς βελόνα οδηγό, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο κίνδυνος πόνου και αιμορραγίας κατά την εισαγωγή.

Ο ηλεκτροχημικός ενζυματικός αισθητήρας μετράει το επίπεδο γλυκόζης στο διάμεσο υγρό για 14 ημέρες, ενώ τα δεδομένα αποθηκεύονται στον πομπό και αποστέλλονται μέσω Bluetooth στην ειδική εφαρμογή, η οποία εμφανίζει μια νέα τιμή γλυκόζης ανά λεπτό.

Σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης

Το GlucoMen® Day CGM είναι ένα σύστημα συνεχούς υποδόριας καταγραφής γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία του αισθητήρα GlucoMen® Day CGM, το μικροσκοπικό ινίδιο του αισθητήρα εισάγεται στο δέρμα χωρίς βελόνα οδηγό, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο κίνδυνος πόνου και αιμορραγίας κατά την εισαγωγή.

Ο ηλεκτροχημικός ενζυματικός αισθητήρας μετράει το επίπεδο γλυκόζης στο διάμεσο υγρό για 14 ημέρες, ενώ τα δεδομένα αποθηκεύονται στον πομπό και αποστέλλονται μέσω Bluetooth στην ειδική εφαρμογή, η οποία εμφανίζει μια νέα τιμή γλυκόζης ανά λεπτό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GlucoMen® Day

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GlucoMen® Day

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χαρακτηριστικά

14 ημέρες
διάρκεια αισθητήρα

14 ημέρες χρήση αισθητήρα

Εισαγωγή αισθητήρα
χωρίς βελόνα

Το μικροσκοπικό ινίδιο του αισθητήρα εισάγεται στο δέρμα χωρίς βελόνα οδηγό

1 νέο δεδομένο
νά λεπτο

1 νέα τιμή γλυκόζης εμφανίζεται ανά λεπτό

Δυνατότητα εξατομίκευσης
συναγερμών

Συναγερμοί σε πραγματικό χρόνο για υψηλά/χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, ραγδαία μεταβολή της γλυκόζης, καθώς και προγνωστικούς συναγερμούς

Κοινοποίηση δεδομένων
μέσω cloud

Κοινοποίηση δεδομένων μέσω cloud σε πραγματικό χρόνο

Φιλικό προς
το περιβάλλον

Όλες οι συσκευές του συστήματος είναι επαναχρησιμοποιούμενες,μειώνοντας δραστικά τα πλαστικά απορρίματα

Μέρη Συστήματος

Εφαρμογή GlucoMen® Day

Η ειδική εφαρμογή GlucoMen® Day CGM (για smartphone Android και iOS) εμφανίζει τη νεότερη τιμή γλυκόζης (νέα τιμή ανά λεπτό), το βέλος τάσης και το γράφημα γλυκόζης. Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να ορίζει και να εξατομικεύει συναγερμούς για υψηλά/χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, ραγδαία μεταβολή της γλυκόζης, καθώς και προγνωστικούς συναγερμούς.

Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο σε πιστοποιημένο cloud και να κοινοποιούνται από απόσταση σε έναν επαγγελματία υγείας ή φροντιστή. Η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει χρόνο εντός στόχου (TIR), μέσο όρο (Average), Τ.Α. (SD), Σ.Μ.% (CV%) και AGP, και μπορείτε να τη βλέπετε απευθείας στην εφαρμογή ή στο διαδικτυακό λογισμικό GlucoLog.

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις αισθητήρα + πομπού: 3.5 x 2.5 x 0.9 cm

Διάρκεια αισθητήρα: 14 ημέρες

Χρόνος προετοιμασίας αισθητήρα (warm up time): 55 λεπτά

Ακρίβεια (MARD): 11.4 %

Συχνότητα μέτρησης: 1 λεπτό

Αδιαβροχοποίηση: IP27

Θερμοκρασία φύλαξης αισθητήρα: 5-35 °C

Βαθμονόμηση: 1 φορά/ημέρα (2 φορές μόνο την 1η ημέρα).Για τη βαθμονόμηση, παρέχεται δωρεάν ένας ειδικός μετρητής γλυκόζης (GlucoMen® Day METER) μαζί με το κιτ συσκευών, και με κάθε Αισθητήρα CGM παρέχονται δωρεάν 25 ταινίες. Πληθυσμός-στόχος: Ενήλικες, παιδιά (6+), έγκυες, άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση. Αρχή λειτουργίας μέτρησης: Ηλεκτροχημική μέτρηση με βιοαισθητήρα οξειδάσης γλυκόζης (GOD) με ινίδιο Σημείο μέτρησης: Υποδόριος ιστός (διάμεσο υγρό)

Περιοχή εισαγωγής: Κοιλιακή χώρα

Μηχανισμός εισαγωγής: Αυτόματος

Τύπος εισαγωγής: Χωρίς βελόνα (ο αισθητήρας εισάγεται χωρίς βελόνα οδηγό)

Ωφέλιμη ζωή συσκευής εισαγωγής: Επαναχρησιμοποιούμενη (έως 5 χρόνια)

Ωφέλιμη ζωή: Επαναχρησιμοποιούμενος (έως 5 χρόνια)

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη

Διάρκεια επαναφόρτισης: Έως 4 ώρες

Μνήμη: Δεδομένα 15 ημερών

Απόσταση μετάδοσης:3 μ

Τύπος μετάδοσης: Bluetooth χαμηλής ενέργειας BLE

Κοινοποίηση δεδομένων: Cloud, email

Συναγερμοί: Υψηλά/χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, ραγδαία μεταβολή της γλυκόζης, προγνωστικοί συναγερμοί

Συμβατότητα εφαρμογής: Android and iOS

Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων: GlucoLog, Diasend

Διαθέσιμη ανάλυση δεδομένων (από εφαρμογή και λογισμικό): AGP, χρόνος εντός στόχου (TIR), μέσος όρος (Average), Τ.Α. (SD), Σ.Μ.% (CV%)

Διαστάσεις αισθητήρα + πομπού: 3.5 x 2.5 x 0.9 cm

Διάρκεια αισθητήρα: 14 ημέρες

Χρόνος προετοιμασίας αισθητήρα (warm up time): 55 λεπτά

Ακρίβεια (MARD): 11.4 %

Συχνότητα μέτρησης: 1 λεπτό

Αδιαβροχοποίηση: IP27

Θερμοκρασία φύλαξης αισθητήρα: 5-35 °C

Βαθμονόμηση: 1 φορά/ημέρα (2 φορές μόνο την 1η ημέρα).Για τη βαθμονόμηση, παρέχεται δωρεάν ένας ειδικός μετρητής γλυκόζης (GlucoMen® Day METER) μαζί με το κιτ συσκευών, και με κάθε Αισθητήρα CGM παρέχονται δωρεάν 25 ταινίες. Πληθυσμός-στόχος: Ενήλικες, παιδιά (6+), έγκυες, άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση. Αρχή λειτουργίας μέτρησης: Ηλεκτροχημική μέτρηση με βιοαισθητήρα οξειδάσης γλυκόζης (GOD) με ινίδιο Σημείο μέτρησης: Υποδόριος ιστός (διάμεσο υγρό)

Περιοχή εισαγωγής: Κοιλιακή χώρα

Μηχανισμός εισαγωγής: Αυτόματος

Τύπος εισαγωγής: Χωρίς βελόνα (ο αισθητήρας εισάγεται χωρίς βελόνα οδηγό)

Ωφέλιμη ζωή συσκευής εισαγωγής: Επαναχρησιμοποιούμενη (έως 5 χρόνια)

Ωφέλιμη ζωή: Επαναχρησιμοποιούμενος (έως 5 χρόνια)

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη

Διάρκεια επαναφόρτισης: Έως 4 ώρες

Μνήμη: Δεδομένα 15 ημερών

Απόσταση μετάδοσης:3 μ

Τύπος μετάδοσης: Bluetooth χαμηλής ενέργειας BLE

Κοινοποίηση δεδομένων: Cloud, email

Συναγερμοί: Υψηλά/χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, ραγδαία μεταβολή της γλυκόζης, προγνωστικοί συναγερμοί

Συμβατότητα εφαρμογής: Android and iOS

Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων: GlucoLog, Diasend

Διαθέσιμη ανάλυση δεδομένων (από εφαρμογή και λογισμικό): AGP, χρόνος εντός στόχου (TIR), μέσος όρος (Average), Τ.Α. (SD), Σ.Μ.% (CV%)

Κλινικά Δεδομένα

Αξιολόγηση του πόνου κατά την εισαγωγή του αισθητήρα

Κατανομή του αντιληπτού πόνου σε κλίμακα πόνου από το 0 έως το 20, σύγκριση της εισαγωγής του αισθητήρα GlucoMen® Day CGM έναντι τρυπήματος του δακτύλου (1).

Κατά την εισαγωγή του αισθητήρα GlucoMen® Day CGM, ο πόνος που αναφέρθηκε είναι κατά μέσο όρο 1,3 σε κλίμακα πόνου από το 0 έως το 20. Το τρύπημα του δακτύλου, που χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς, συγκέντρωσε μέση βαθμολογία 4,9. (1) Τεχνικός φάκελος GlucoMen® Day CGM, Μελέτη CEVAL.

Αξιολόγηση ερεθισμού δέρματος

Αποτελέσματα αξιολόγησης ερεθισμού δέρματος μετά την αφαίρεση του αισθητήρα (1)

 

Στη διάρκεια των κλινικών δοκιμών *δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητα συμβάντα* (βαθμολογία Draize ≥4) τόσο για ερύθημα όσο και για οίδημα στο σημείο εισαγωγής ή κάτω από το αυτοκόλλητο επίθεμα (1) Τεχνικός φάκελος GlucoMen Day® CGM, Μελέτη CEVAL.