Η διαδικτυακή πλατφόρμα GlucoLog είναι ο νέος τρόπος διαχείρισης και λογισμικής ανάλυσης δεδομένων απο τη γραμμή παραγωγής προϊόντων GlucoMen Day®, όπως το GlucoMen Day CGM.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα GlucoLog επίσης διαχειρίζεται δεδομένα από τις γραμμές παραγωγής των προϊόντων GlucoMen areo και GLUCOFIX tech.

Η πλατφόρμα GlucoLog είναι ένα διαδικτυακό λογισμικό, με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω cloud σε πραγματικό χρόνο.
Τα δεδομένα του χρήστη μπορούν να κοινοποιηθούν σε Γιατρούς και Φροντιστές.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα GlucoLog είναι ο νέος τρόπος διαχείρισης και λογισμικής ανάλυσης δεδομένων απο τη γραμμή παραγωγής προϊόντων GlucoMen Day®, όπως το GlucoMen Day CGM.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα GlucoLog επίσης διαχειρίζεται δεδομένα από τις γραμμές παραγωγής των προϊόντων GlucoMen areo και GLUCOFIX tech.

Η πλατφόρμα GlucoLog είναι ένα διαδικτυακό λογισμικό, με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω cloud σε πραγματικό χρόνο.
Τα δεδομένα του χρήστη μπορούν να κοινοποιηθούν σε Γιατρούς και Φροντιστές.

Χαρακτηριστικά

Διαδικτυακό λογισμικό

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση

Δυνατότητα κοινοποίησης δεδομένων σε πιστοποιημένο cloud

Τα δεδομένα κοινοποιούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε πιστοποιημένο cloud

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Τα δεδομένα ανανεώνονται στο cloud κάθε λεπτό

Διαχείριση Δεδομένων

Διατηρήστε όλα τα δεδομένα σας καλά οργανωμένα και ασφαλώς αποθηκευμένα

Στατιστική

Σύγχρονη στατιστική και ανάλυση δεδομένων για ενδείξεις γλυκόζης (όπως TIR, AGP)

Κοινοποίηση σε Γιατρούς και Φροντιστές

Δυνατότητα κοινοποίησης δεδομένων σε Γιατρούς και Φροντιστές

Βρείτε το διαδικτυακό λογισμικό GlucoLog στη διεύθυνση:

Βρείτε το διαδικτυακό λογισμικό GlucoLog στη διεύθυνση:

Εχετε κάποια ερώτηση;